Indkøbskurv

Erklæring om privatlivIndledning

Denne erklæring om privatlivets fred er udstedt af IGO-POST ApS i København (herefter kaldet "IGO"), indehaver af hjemmesiden www.igoprofil.dk

IGO er overbevist om, at beskyttelse af privatlivets fred for besøgende på hjemmesiden er af afgørende betydning for udførelsen af firmaets serviceydelser. IGO tillægger det stor værdi at de personlige data, som udleveres af brugere af hjemmesiden, behandles, bearbejdes, styres og sikres på en fortrolig, passende og omhyggelig måde. IGO overholder således kravene i Lov om behandling af personoplysninger (2000-05-31 nr. 429)).

Brugeren anses for at acceptere bearbejdningen af sine persondata i overensstemmelse med denne erklæring om privatlivets fred, når brugeren indtaster sine persondata på IGO’s hjemmeside.

Bearbejdning af persondata

I forbindelse med firmaets serviceydelser er det sådan, at når du som besøgende på hjemmesiden beder om oplysninger, (dvs. et katalog), bestiller produkter eller serviceydelser, lader dig registrere for at modtage et nyhedsbrev, stiller et spørgsmål, kommer med en kommentar eller et forslag, eller har kontakt med IGO på enhver anden måde, så vil dine persondata, inklusive: fornavn og efternavn, adresseoplysninger, e-mail adresse, mobil- eller fastnetnummer, blive kendt af IGO.

IGO kan eventuelt også få adgang til specifikke persondata gennem de cookies, vi bruger. Klik her, hvis du vil vide mere om IGO’s brug af cookies.

IGO bearbejder de indhentede persondata med det formål, de er indhentet til, dvs. at udarbejde og/eller udføre en kontrakt, behandle en anmodning om oplysninger vedrørende firmaets serviceydelser og/eller produkter, håndtere en ordre, udsende et katalog eller tilbud, åbne en konto til MyIGO-miljøet, eller reagere på et spørgsmål, en kommentar eller et forslag. Desuden anvender IGO persondata til at forbedre sine serviceydelser og holde dig informeret om sine aktiviteter, nye produkter og nye serviceydelser. IGO bestræber sig på at tage højde for dine præferencer. En besøgende, som ikke tidligere har indgået kontrakt med IGO, modtager ikke vores nyhedsbrev, før vedkommende personligt har ladet sig registrere for at modtage det.

Såfremt du ikke længere ønsker at modtage tilbud eller oplysninger fra IGO, kan du til enhver tid meddele os dette ved at sende et brev til IGO, Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København, eller en e-mail til info@igoprofil.dk.

IGO videregiver kun indhentet data til tredjepart hvis det er nødvendigt i henhold til udførelsen af dets services og aftaler. Disse parter har forbud imod at bruge disse persondata til deres egne formål. De persondata, som IGO måtte indhente gennem Google (Universal) Analytics, bearbejdes af Google, og Google kan også bruge disse data til egne formål, hvor Google dog har bundet sig til at overholde fortroligheds- og sikkerhedsforanstaltninger. Du kan finde flere oplysninger om dette i vores Cookie-politik.

Brugerrettigheder

Hvis du ønsker at protestere mod bearbejdningen af dine persondata eller du ønsker at kontrollere, beskytte, supplere eller rette disse data, kan du kontakte IGO med det formål. Dine persondata vil blive slettet, hvis du beder om det. De førnævnte rettigheder til at protestere, kontrollere, beskytte, supplere, rette eller slette data kan udøves både online (via info@igoprofil.dk) eller på IGO’s fysiske adresse, og anmodninger herom vil straks blive behandlet.

Opbevaringsperiode

Dine persondata vil ikke blive opbevaret længere end nødvendigt og det vil ske i en form, som muliggør identifikation til opnåelse af de nævnte formål, med mindre loven kræver, at data opbevares i en anden periode.

Sikkerhed

IGO bestræber sig på at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte persondata mod tab eller enhver form for ulovlig brug eller ulovlig bearbejdning. Persondata sikres med en firewall mellem internettet og IGO’s hjemmeside samt en firewall på firmaets server.

Hæftelse

IGO påtager sig intet ansvar for skader eller tab, som direkte eller indirekte måtte kunne henføres til behandlingen, bearbejdningen, styringen eller sikkerheden af persondata, inklusive forringelse, ukorrekt behandling, tab eller offentliggørelse heraf.

Links til andre hjemmesider

På IGO’s hjemmeside findes en række links til andre hjemmesider. Selv om disse hjemmesider er omhyggeligt udvalgt, bærer IGO ikke noget ansvar for den måde, dine persondata behandles af disse organisationer. Derfor anbefaler vi udtrykkeligt, at du læser disse hjemmesiders erklæringer om privatlivets fred. IGO påtager sig intet ansvar for skader eller tab, som måtte opstå på grund af bearbejdning, styring og/eller sikkerhed i forhold til disse andre hjemmesider.

Ændringer

IGO forbeholder sig retten til at foretage justeringer eller ændringer i sin erklæring om privatlivets fred. IGO vil offentliggøre alle justeringer og/eller ændringer på sin hjemmeside. Derfor bør du regelmæssigt gennemlæse erklæringen om privatlivets fred.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til IGO's politik om privatlivets fred, bedes du kontakte os skriftligt på info@igoprofil.dk, eller IGO, Richard Mortensens Vej 67A, 2300 København S.

Denne erklæring om privatlivets fred blev senest ændret den September 1, 2017.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte os på:

32 72 00 00
Alle hverdage fra 08:00 - 20:00

Vi bruger cookies for at gøre det nemmere at handle på igoprofil.dk. Du accepterer disse cookies, hvis du fortsætter dit besøg.
Vi bruger cookies for at gøre det nemmere at handle på igoprofil.dk. Du accepterer disse cookies, hvis du fortsætter dit besøg.