Indkøbskurv

ANSVARSFRASKRIVELSE


Denne hjemmeside www.igoprofil.dk styres og drives af IGO-POST ApS i København (herefter kaldet "IGO"). IGO er indregistreret i Danmark med CVR-nr. 33357915.

Når en bruger anvender denne hjemmeside og/eller ser de oplysninger, der tilbydes på eller via denne hjemmeside, accepterer brugeren gyldigheden af denne ansvarsfraskrivelse (disclaimer). Denne ansvarsfraskrivelse vedrører hele indholdet af IGO’s hjemmeside og gælder alle, som besøger hjemmesiden og/eller ser de oplysninger, der tilbydes på (eller via) denne hjemmeside.

IGO udviser størst mulig omhu angående udviklingen, indholdet, tilgangen, fuldstændigheden, korrektheden, pålideligheden og aktualiteten af oplysningerne på firmaets hjemmeside. Alligevel kan firmaet ikke garantere at oplysninger på dets hjemmeside er korrekte og/eller komplette og/eller tilgængelige og/eller ajourførte.

IGO kan ikke påtage sig noget ansvar for og/eller nogen hæftelse for skader eller tab, som en bruger og/eller tredjemand måtte lide som et resultat af brug af oplysninger, data, meninger, ideer, osv., på firmaets hjemmeside, eller såfremt disse oplysninger er ukorrekte og/eller ufuldstændige, eller såfremt det midlertidigt eller på anden måde er umuligt at læse oplysningerne på hjemmesiden. Dette gælder også skade forårsaget fordi oplysningerne ikke er ajourførte eller er forældede samt skade forårsaget af eller iboende i distribution af oplysninger via internettet. Nævnte udelukkelser af ansvar gælder for enhver mulig skade i hvilken som helst form, direkte eller indirekte, som brugeren af oplysninger på hjemmesiden måtte lide.

Alle rettigheder angående oplysningerne på hjemmesiden, inklusive immateriel ejendomsret, ligger hos IGO. Det er ikke tilladt at offentliggøre, gengive, redigere eller overdrage (oplysningerne på) hjemmesiden eller nogen del deraf uden forudgående skriftligt samtykke fra IGO.

IGO forbeholder sig ret til af egen drift fuldt eller delvist at ændre eller slette indholdet på firmaets hjemmeside og i denne ansvarsfraskrivelse uden forudgående meddelelse. Ændringer i ansvarsfraskrivelsen vil blive offentliggjort på IGO’s hjemmeside. IGO anbefaler derfor at du læser hjemmesiden og denne ansvarsfraskrivelse regelmæssigt.

Denne ansvarsfraskrivelse blev sidst ændret den September 1, 2017.

E-mail disclaimer

Indholdet i denne e-mail (inkl. vedhæftede filer) er udelukkende tiltænkt modtageren. IGO-POST ApS (herefter kaldet "IGO") kan ikke holdes ansvarlig for korrekt og fuldstændig overførsel af oplysningerne i denne e-mail eller forsinkelse af modtagelsen af nogen art. IGO garanterer, at en afsendt e-mail er blevet scannet for virus, men kan ikke garantere, at e-mailen ikke overføres uden overtrædelser eller indgreb af tredjepart. Hvis du ikke er den tiltænkte modtager af denne e-mail, beder vi dig hurtigst muligt oplyse IGO dette ved at returnere e-mailen og herefter slette den. Vi gør opmærksom på, at enhver videregivelse, kopiering, distribution eller uretmæssig brug af indholdet i denne e-mail er forbudt.

Denne ansvarsfraskrivelse blev senest ændret d. September 1, 2017.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du kontakte os på:

32 72 00 00
Alle hverdage fra 08:00 - 20:00

Vi bruger cookies for at gøre det nemmere at handle på igoprofil.dk. Du accepterer disse cookies, hvis du fortsætter dit besøg.
Vi bruger cookies for at gøre det nemmere at handle på igoprofil.dk. Du accepterer disse cookies, hvis du fortsætter dit besøg.